top of page

Betingelser ved tilmelding

 

Kursustilmelding:

Du tilmelder dig et kursus ved at udfylde tilmeldingsmodulet, som findes på vores hjemmeside www.forskerkurser.dk. Når tilmeldingen er registreret, sender vi en bekræftelse pr. email. Herefter er din tilmelding bindende.

 

Flytning til andet kursus:

Hvis du bliver forhindret i at deltage på det kursus, du er tilmeldt, kan du uden omkostninger blive flyttet til et andet kursus, såfremt ønsket om ændring er sendt til info@forskerkurser.dk senest 2 uger før kursusstart.

 

Framelding:

Hvis du ønsker at framelde dig et kursus, skal det ske pr. brev eller e-mail. Refusion af kursusprisen vil ske i henhold til følgende retningslinjer:

  • Framelding senest 4 uger før kursusstart: 100 % af kursusprisen refunderes. Såfremt betalingen ikke er gennemført opkræves ingen kursusafgift.

  • Framelding 4-2 uger før kursusstart: 65 % af kursusprisen refunderes. Såfremt betalingen ikke er gennemført faktureres 35 % af kursusprisen.

  • Framelding senere end 2 uger før kursusstart: 25 % af kursusprisen refunderes. Såfremt betalingen ikke er gennemført faktureres 75 % af kursusprisen.

  • Udeblivelse fra kursus uden framelding: 0% af kursusprisen refunderes. Såfremt betalingen ikke er gennemført faktureres 100 % af kursusprisen.

 

Aflysning af kurser:

Vi forbeholder os retten til at aflyse et kursus uden varsel. Såfremt et kursus undtagelsesvist bliver aflyst, vil du blive tilbudt en plads på det førstkommende ledige, tilsvarende kursus. Ønsker du ikke dette, refunderer vi det fulde beløb.

 

Priser og betaling:

Kursusprisen dækker over undervisning, materialer og forplejning. Priserne er eksklusiv moms. Betalingsfristen vil fremgå tydelige af fakturaen. Ved forsinket betaling pålægges et rykkergebyr på 50 kr. og rente efter gældende dansk lovgivning. Hvis fakturaen ikke er betalt inden kursusstart, kan man ikke deltage i kurset.

 

 

 

Tilmelding til kurser

bottom of page