top of page

Forskerkurser.dk

Forskerkurser.dk er specialiseret i formidling af forskningsmetode og undervisning i artikelskrivning. Underviserne spænder vidt både fagligt og metodisk. Tilsammen har underviserne skrevet artikler indenfor stort hele spektret af sundhedsvidenskab, og kurserne bygger derfor på en kombination af personlig erfaring og evidens.

 

Baggrunden for Forskerkurser.dk var en oplevelse af, at mange dygtige medarbejdere i sundhedsvæsnet har data og resultater liggende i skuffen, som fortjener at blive publiceret. Det drejer sig eksempelvis om data fra bachelorprojekter, kvalitetsprojekter og kandidatopgaver til kliniske forskningsprojekter. Der kan være mange årsager til, at man ikke publicerer sine resultater. Det kan dreje sig om manglende tro på egne evner, manglende kendskab til publikationsprocessen, manglende kendskab til hvordan en videnskabelig artikel udformes eller frygt for afvisning. Hvis enkelte eller flere af disse elementer er til stede, kan det resultere i, at det kan være svært at få skrevet artikler i en travl hverdag i klinikken, og det kan endda resultere i skriveblokering.

 

Derfor er kurserne designet og sammensat, så deltagerne får konkrete løsningsforslag til, hvordan man kommer godt i gang med forskningsprocessen, dataanalyse og skrivning af artikler.

Underviserne

Underviserne er hovedsageligt Jacob Rosenberg og Kristoffer Andresen. Til nogle af  kurserne kan der blive suppleret med andre undervisere.

Jacob Rosenberg,

Overlæge, professor, dr.med.

Kristoffer Andresen

Læge, PhD

bottom of page